Primorski Dnevnik: Načrt za preureditev placa se lahko še nekoliko spremeni


27. Januarja 2013 NABREŽINA Veliko zanimanje domačinov in pozitivno soočenje med Občino ter jusom

Srečanje je privabilo veliko domačinov, saj je tema nabrežinskega trga zelo aktualna in občutena …

Na težko pričakovanem srečanju v polni dvorani kulturnega društva Igo Gruden v Nabrežini je bila v središču pozornosti predvsem preureditev vaškega trga oziroma placa, na katerem naj bi bil v prihodnje po načrtih devinsko-nabrežinske uprave prostor samo za pešce.
Predsednik nabrežinskega jusa Walter Pertot je uvodoma omenil nekatere probleme, ki so se pojavili v odnosih med nabrežinskim jusom in občinsko upravo, izrazil pa je prepričanje, da to niso nepremostljive, pač pa za »fiziološke« težave na začetku neke skupne poti. Z njim je soglašal podžupan Massimo Veronese. Poudaril je, da se je mešana komisija doslej sestala le enkrat, na dnevnem redu prihodnjih sej pa je že več predlogov v zvezi s konkretnimi ukrepi. Nato je podžupan predstavil upravni postopek prenove nabrežinskega placa – glavne predmet srečanja, saj številni domačini načrtu nasprotujejo.
Walter Pertot je naštel vrsto pripomb na predhodni načrt, pomisleke in ugovore so jusarji zbrali med svojimi člani, trgovci in ostalimi vaščani. Vroče teme so prometna ureditev trga in okolice (zlasti stare vasi), dokaj drago tlakovanje v kamnu, ureditev parkirišč v bližini ter preselitev spomenika padlim.
Na ugovore sta odgovarjala odbornik za javna dela Andrej Cunja in arhitekt Danilo Antoni, ki je s Petrom Sternijem sonačrtovalec preureditve. Dejala sta, da je načrt v tej fazi šele predhoden, zato so določene spremembe še možne. Pri tem sta omenila možnost drugačnega tlakovanja, opustitve vodometa (predviden je nad vodnjakom pred knjižnico), spremembo finančne konstrukcije projekta in drugo. Sedanja faza načrtovanja se nanaša na arhitektonsko ureditev placa, zato bo o prometu podrobneje govor kdaj drugič, predlagana ureditev trga pa je dovolj fleksibilna, da dopušča postopno zaporo prometa oziroma prosto vožnjo in parkiranje po trgu, dokler se ne uredijo nova parkirišča v neposredni bližini. Na tem delata tako Občina kot jus, cilj je čimprej urediti parkirišči na območju bivšega župnišča in nekdanjega javnega kopališča.
Premestitev spomenika padlim za nekaj metrov v smeri proti banki in njegov morebitni zasuk za 90 stopinj sta tehnično enostavna in razmeroma poceni ukrepa, po mnenju Cunje in Antonija pa sta tudi nujna, če se želimo izogniti razvrednotenju spomenika v novem kontekstu prenovljenega placa. Končna odločitev mora sloneti na dosežku čimboljšega rezultata bodisi za trg kot za spomenik in o tem je treba trezno razmisliti ter opustiti predsodke, čes da »je vedno bilo tako in tako mora nujno ostati«. Občina bo občanom čim prej dala na razpolago grafični prikaz tega dela trga, da si bo lahko vsakdo predstavljal, kaj pomeni prestaviti spomenik. Debata o tem se bo nadaljevala na prihodnjih srečanjih.
Ureditev stare vasi s sredstvi, ki so na razpolago za prenovo placa, ni mogoča. Denarja je premalo, Občina pa bo na tem nadaljevala z delom in iskala dodatna sredstva pri Deželi ter drugih javnih ustanovah.
V razpravi so sodelovali številni posamezniki, med njimi tudi nekdanji župan Bojan Brezigar, odvetnik Jože Škerk iz Trnovce ter tržaški občinski svetnik in predsednik kontovelskega jusa Stefano Ukmar, ki je govoril o splošnih težavah srenj in jusov na Tržaškem.
Za srečanje, ki je trajalo dobre tri ure, je bil po ocenah organizatorjev značilen konstruktivni duh, večjih polemik baje ni bilo, ugovori in odgovori pa so bili v glavnem argumentirani. Večer je pripomogel k skupni obdelavi zapletene teme preureditve trga in izkazalo se je, da Občina in jus v bistvu zasledujeta iste cilje, pri marsičem pa so njuna stališča enaka. Ustanovi sta se obvezali, da bosta nadaljevali s skupno obravnavo ureditve nabrežinskega placa, seveda v skladu s potrebami občanov.

27.1.2013

Copyright 2013 © DZP doo – PRAE srl – Vse pravice pridržane

Lascia un Commento

Tutti i diritti riservati a Jus Nabresina Gemeinde © 2024