Invito al brindisi!Vabilo na zdravico!

La Comunella JUS Nabresina Gemeinde invita i soci, gli amici e i paesani al brindisi di fine anno giovedì 27 dicembre alle 17.00! In piazza ad Aurisina ci rallegrerà il Gruppo bandistico.

JUS Nabresina gemeinde vabi vse, člane, vaščane in prijatelje, v četrtek, 27. decembra, da se ob 17.00 pridružijo na jusarskem placu v Nabrežini, kjer bo skupna zdravica na staro in novo leto. Praznično in veselo vzdušje bo popestrila nabrežinska godba.

Pubblicati documenti storiciObjavili smo zgodovinske dokumente

Oggi abbiamo pubblicato alcuni documenti storici, che rappresentano l’eredità culturale della comunità paesana di Aurisina. La pubblicazione dei documenti è stata resa possibile grazie all’impegno di alcuni membri della Comunella, che hanno dedicato del tempo alla ricerca storiografica.
La documentazione è a disposizione di tutti, ed è possibile collegarsi nella sezione Documenti-> Documenti storici
http://jus.nabresina.it/it/statuto/documenti-storici/ 
Tutti i documenti storici di cui sotto sono scritti in lingua slovena, ad eccezione di uno in tedesco.

 

E’ possibile visualizzare i documenti anche ciccando sui link sotto: 

Kupna pogodba – Peter in Leopold Radovič 04.08.1898 (documento di compravendita)

Situacjiski načrt zemljišnih parcel – 19.03.1901 (piano delle parcelle)

Notarjiski akt (slo) Kupna podogda – Janez Milič – 12.01.1902 (atto notarile di compravendita – sloveno)

Notarjiski akt (v nemščini) Kupna podogda – Janez Milič – 12.01.1902 (atto notarile di compravendita – tedesco)

Kupna pogodba – Franc Gruden 1902-1905Opdisno in zbrisno dovoljenje – Tomaž Gruden 23.06.1905 (atto di compravendita e autorizzazione di cancellazione)

Kupna pogodba – Anton Pertot – 19.06.1903 (atto di compravendita)

Izjava Občine Nabrežina – 30.04.1904 (dichiarazione del Comune di Duino Aurisina)

Izjava Občine Nabrežina – 23.11.1905 (dichiarazione del Comune di Duino Aurisina)

Danes smo objavili na našem spletu nekaj zgodovinskih dokumentov, ki predstavljajo kulturno dediščino nabrežinski vaški skupnosti. Objava dokumentov je trud nekaterih članov Jusa, ki so posvetili več časa raziskovanju  zgodovinskih dokumentov.

Dokumenti so na razpolago vsem, povežite se na sekcijo Dokumenti -> Zgodovinski Dokumenti

 http://jus.nabresina.it/statut/zgodovinski-dokumenti/

Kopijo dokumentov dobite tudi na tej strani:

Kupna pogodba – Peter in Leopold Radovič 04.08.1898

Situacjiski načrt zemljišnih parcel – 19.03.1901

Notarjiski akt (slo) Kupna podogda – Janez Milič – 12.01.1902

Notarjiski akt (v nemščini) Kupna podogda – Janez Milič – 12.01.1902

Kupna pogodba – Franc Gruden 1902-1905Opdisno in zbrisno dovoljenje – Tomaž Gruden 23.06.1905

Kupna pogodba – Anton Pertot – 19.06.1903

Izjava Občine Nabrežina – 30.04.1904

Izjava Občine Nabrežina – 23.11.1905

Srečanje predstavnikov nabrežinskih društev

Na pobudo Jusa so se v ponedeljek, 10. decembra, sestali predstavniki vseh nabrežinskih društev, in naredili prvi skupni korak za dobrobit vasi, v in za katero delujejo.

V nadaljevanju posredujemo zapisnik srečanja:

Prisotni:
Mariza Škerk, Damjan Gerli SKD Igo Gruden
Savo Ušaj ŠD Sokol
Franko Peric Godbeno Društvo Nabrežina
Damian Pertot Primavera – Pomlad
Walter Pertot JUS Nabresina Gemeinde

Dnevni red in zaključki:


1. 100-letnica začetka prve svetovne vojne

Predstavniki JUSa Gemeinde Nabresina so se v teh mesecih soočali bodisi z Agrarno skupnostjo, ki je že januarja 2012 predstavila na Pokrajino Trst in na vse občine v tržaški pokrajini projekt in prošnjo za prispevke, bodisi z društvom Hermada – Vojaki in civilisti, ki si ravno tako prizadeva za primerno obeležitev obletnice.
Na vseh srečanjih je izpadlo dejstvo, da se moramo, glede na popolno inertnost in zamudo v predstavitvi projektov s strani Pokrajine Trst in Občine Devin-Nabrežina, posamezne vasi same aktivirati.
Društva, ki so prisotna v vsaki vasi, bi morala zato združiti moči v dobrobit lastnega kraja in
zbirati morebitne dopise, slike, sporočila, pričevanja o dogodkih, itd.
Delo je zahtevno, saj imamo kljub bogati zgodovini zelo malo dokumentov iz tega obdobja.
Zato bi v ta namen ustanovili posebno komisijo, ki bi jo sestavljali predstavniki vseh nabrežinskih društev z Zulejko Paškulin v vlogi koordinatorja.

 

2. Skupne pobude

JUS je že vložil prošnjo za prispevek projektu postavitve tabel z ledinskimi imeni na območju C.C. Nabrežina, v katerega bi lahko tudi vključili zamenjavo kažipotov ribiške poti. Poleg tega obstajajo še druge pobude skupnega interesa kot so n.pr. praznik Sv. Roka (vsi smo se strinjali, da je nujno spremeniti vsebino in strukturo sodelujočih strank), organizacija koncerta v Bregu, renoviranje jusarske zgradbe v Nabrežini št. 89 (tam bi lahko izložili tudi kamnarske izdelke, ki jih SKD Igo Gruden čuva na sedežu društva), čiščenje poti v Breg in v Lišček, itd.
Kar se tiče logistike in opreme JUS je zaenkrat najbolje organiziran in bi zato prevzel vlogo koordinatorja v tej zadevi.

 

3. Komunikacija in informiranje javnosti
Skoraj vsi imamo svojo spletno stran kjer bomo objavljali važne informacije o skupnih pobudah; priporočljivo bi bilo tudi občasno objavljanje člankov in intervjujev ter drugih form obveščanja v medijih.

Neve il 8-12-2012Sneg 8.12.2012

Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre una coltre bianca e soffice ha ricoperto Aurisina e con essa le proprieta’della Comunella.
Le fotogafie sono state gentilmente concesse dagli amici, soci e amministratori Annamaria Skabar, Zulejka Paskulin e Marko Petelin.

V noci med 7.in 8.decembrom je bela zimska odeja prekrila jusarke imovine v Nabrezini!
Slike so nam posredovali prijatelji, clani in odborniki Annamaria Skabar, Zulejka Paskulin in Marko Petelin.

Tutti i diritti riservati a Jus Nabresina Gemeinde © 2024