Documenti storici

In questa sezione potete scaricare dei documenti storici in formato elettronico, che sono a disposizione della nostra Comunella.

Statuto storico:  Zgodovinski Statut Jus Nabresina Gemeinde – 9. julija 1899

Kupna pogodba – Peter in Leopold Radovič 04.08.1898 (documento di compravendita)

Situacjiski načrt zemljišnih parcel – 19.03.1901 (piano delle parcelle)

Notarjiski akt (slo) Kupna podogda – Janez Milič – 12.01.1902 (atto notarile di compravendita – sloveno)

Notarjiski akt (v nemščini) Kupna podogda – Janez Milič – 12.01.1902 (atto notarile di compravendita – tedesco)

Kupna pogodba – Franc Gruden 1902-1905Opdisno in zbrisno dovoljenje – Tomaž Gruden 23.06.1905 (atto di compravendita e autorizzazione di cancellazione)

Kupna pogodba – Anton Pertot – 19.06.1903 (atto di compravendita)

Izjava Občine Nabrežina – 30.04.1904 (dichiarazione del Comune di Duino Aurisina)

Izjava Občine Nabrežina – 23.11.1905 (dichiarazione del Comune di Duino Aurisina)

Tutti i diritti riservati a Jus Nabresina Gemeinde © 2024