Vrednotenje tradicji

V kratkem bo Jus dokončal načrtovani projekt o postavitvi tabel z ledinskimi imeni po vasi in okolici.

S projektom želimo ovrednotiti okolje vasi Nabrežina in krajevno zgodovinsko in kulturno premoženje.

Ledinska imena sodijo k zemljepisnim imenom, označujejo imena travnikov, gozdov,senožeti, lazov, poti, njiv, vinogradov, ovinkov, grap itd. Ohranjala so se iz roda v rod z ustnim izročilom, saj so bila povezana z življenjem kmečkega človeka in so bila zato stalno živa v njegovi zavesti. V novejšem času je zaradi opuščanja kmetijske dejavnosti in zmanjševanja števila kmečkega prebivalstva uporaba ledinskih imen vse bolj omejena, sama imena pa izginjajo.
Prav zaradi tega se je odbor JUS-a Nabrežina odločil, da bo ledinska imena zapisal na table in ljudi spodbudil k njihovi uporabi, da bi na ta način ohranil bogastvo ljudskega govora in temu delu ljudskega izročila omogočili, da se razvija tudi v sodobnosti, ob tem pa promoviral kulturo slovenske jezikovne in narodne manjšine.
Pobuda ima torej veliko važnost v korist lokalnega prebivalstva, ke omogoča zbliževanje in spoznavanje krajevnih imen, ki ponekod izvirajo iz avstro-ogrske tradicije, tudi italijansko govorečim vaščanom, prav tako pa turistom, ki letno obiščejo območje občine Devin Nabrežina.

Vse pravice pridržane Jus Nabresina Gemeinde © 2024