Projekt Prva Svetovna Vojna (1914 – 2014)

Obnova in ovrednotenje zgodovinske in kulturne dediščine in območij, povezanih s I. svetovno vojno
S projektom želimo vzdrževati in nadgraditi dostopne poti in steze na območjih, ki jih neposredno upravlja Jus in ki vodijo do točk in mest, povezanih s prvo svetovno vojno.

Projekt vključuje 4 delovne pakete:

1: Obnova gozdne poti, ki vodi na avstro-ogrsko pokopališče

2: Obnova gozdnih poti in dostopa do zgodovinskih krajev na Brščicah

3: Obnova gozdnih poti in dostopa do zgodovinsko pomembnih krajev na Šestrenci

4: Obnova nekdanjega občinskega kopališča v centru Nabrežine, kjer načrtujemo pripravo info točke in parkirišča za obiskovalce

Danes (23. novembra) smo naslovili pismo na vsa slovenska društva v Nabrežini (SKD Igo Gruden, AŠD Sokol, Godbeno društvo Nabrežina, KD Primavera-Pomlad in Združenje staršev otrok OŠ V. Šček), s katerimi jih vabimo na informativno srečanje v ponedeljek, 10. decembra ob 19.30, na našem sedežu.
Predmet srečanja bo bližajoča se stoletnica prve svetovne vojne, ki je bila za naše takratno domače prebivalstvo, njegovo imetje in teritorij prava tragedija. Ob pomanjkanju vidnih spomenikov je naša dolžnost prizadevati si, da bi zgodovinski spomin ne zamrl. Naša dolžnost je, da izrecno, iz različnih vidikov in z raznimi sredstvi obravnavamo tematike, ki se nanašajo na to dobo polpretekle zgodovine.
Predstavniki JUSa Gemeinde Nabresina smo se v teh mesecih in na to tematiko soočali bodisi z Agrarno skupnostjo, ki je že januarja 2012 predstavila na Pokrajino Trst projekt in prošnjo za prispevke, bodisi z društvom Hermada – Vojaki in civilisti, ki si ravno tako prizadeva za primerno obeležitev obletnice.
Na vseh srečanjih je izpadlo dejstvo, da se moramo, glede na popoldno inertnost in zamudo v predstavitvi projektov s strani Pokrajine Trst (ki želi obeležiti le odbobje od 23.maja 2015 daje!) in Občine Devin-Nabrežina, posamezne vasi same aktivirati. Društva, ki so prisotna v vsaki vasi, bi morala zato po našem skromnem mnenju, združiti moči v dobrobit lastnega kraja.
Odbor Jusa Nabresina Gemeinde je pretehtal več možnih projektov, od postavitve spomenikov ali obeležij in spominskih plošč, do zgibank in brošur.
Glede postavitve novih spomenikov naj Vam predčasno razkrijemo, da je bil v novembru uradno predložen deželnemu Svetu osnutek zakona “Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale ed interventi per la promozione delle celebrazioni del centenario dell’inizio del conflitto”, ki bo nato obravnavan v komisijah in, upamo, sprejet pred spomadanskimi volitvami. Osnutek zakona pa vsebuje omejevalne posege, to se pravi NE predvideva postavitve NOVIH spomenikov in obeležij, le ovrednotenje že obstoječih.
Naša izbira je zato padla na zbiranje materiala in pripravo priložnostne publikacije/seznama o Nabrežincih, ki so bili civilno ali vojaško vpleteni v dogajanja med leti 1914 in 1918. V ta namen nas zanima, ali so bili naši starši, nonoti ali bišnonoti na fronti ali pa v prisilnem begunstvu. Zbirati bomo začeli morebitni dopise, slike, sporočila.
Delo je zahtevno, saj imamo kljub bogati zgodovini zelo malo dokumentov iz tega obdobja. V vojni vihri so poleg hiš in hlevov goreli še kulturni objekti in z njimi skoraj vsi materialni dokazi vred. Naslanjati se moramo zato na nepopolne in včasih površne cerkvene arhive ter na posamezne Nabrežince, ki po svojih domovih ali v svojem spominu hranijo utrinke o tistih časih.
Smatramo, da bi lahko naš predlog bil deležen primerne podpore s strani slovenskih vaških društev in da je zato srečanje in razgovor vseh predstavnikov le-teh koristno in spodbudno.
O srečanju in izidih bomo še poročali.

Vse pravice pridržane Jus Nabresina Gemeinde © 2024