1 2 3

Praznik Sv. Roka od 14. do 18. augusta

Posted on 08:42 in Novice | Comments Off on Praznik Sv. Roka od 14. do 18. augusta

Vljudno vas vabimo na običajen praznik Sv. Roka, prisotni bomo s stojnico, kjer vam bomo ponujali eno-gastronomske specialitete.

Preberite si celoten program Praznika:

Programma San Rocco_Program sv Rok 2013

Read More

Dela za preureditev Starega Farouža

Posted on 13:20 in Novice | Comments Off on Dela za preureditev Starega Farouža

V četrtek 8. avgusta 2013 so se v jutranjih urah, po dolgem pogajanju in trnovi poti, končno začela dela na jusarskem zemljišču za občinsko knjižnico. Otroška igrala so bila odstranjena (nova igrala bodo postavljena na območju za javnim kopališčem), zid pa–ki je bil že itak v nevarnem stanju- so podrli.

Dela bodo sedaj zadevala poslopje starega farouža in predvidena je izgradnja parkirišča za občinsko knjižnico.

Read More

Poročilo občnega zbora 2013

Posted on 09:40 in Novice | Comments Off on Poročilo občnega zbora 2013

jus_obcnizbor2013

V natrpani Radovičevi sobi v prostorih SKD Igo Gruden je Jus “Nabresina Gemeinde” v petek, 7. junija, priredil redni občni zbor. Po uvodnem pozdravu prisotnih, med katerimi smo pogrešali člana in gosta- župana Vladimirja Kukanjo, je predsednik Walter Pertot uvedel dnevni red.
“Za nami je pomembno leto, saj smo začeli izvajati Konvencijo, ki smo jo maja lani podpisali z občinsko upravo. Čeprav z nekajmesečno zamudo, se je decembra sestalo delovno omizje. Potrebno je tesno sodelovanje, bodisi zaradi morebitnih skupnih projektov kot dostopa do javnih prispevkov”, je poudaril Pertot in dodal, da se je komisija do sedaj sestala štirikrat ter opravila tehnični pregled jusarskih objektov, ki so v zelo kritičnem stanju. Poleg jusarskega placa so potrebni prenove še zid in stavba starega farovža, bivše kopališče, bivši maceu, sedež Godbe in vrsta stavb v Nabrežini Postaja in Kamnolomi. Za vse te posege je nujno potrebno nakazanje prispevkov s strani Občine, ki pa zamuja, bodisi zaradi poznega odobravanja proračuna, kot zaradi novega zakona Spending review.
Skupaj z Občino je Jus pripravil projekt za čiščenje in ureditev poljske poti, ki pelje iz starega vaškega jedra do vojaškega pokopališča. Istočasno pa so čez celo zimo potekale čistilne akcije suhljadi in drvi za Vodico. V tem smislu se je odbor odločil, da dovolilnice za sečnjo drvi podeljuje le članom in istočasno predhodno objavi plan površin, kjer se bo sečnja odvijala. Področno pobiranje suhljadi se bo nadaljevalo tudi v novi sezoni.
V minuli sezoni je Jus priredil več srečanj na teritoriju, in sicer –zgodovinsko- prvi skupni sestanek vseh vaških društev, javno srečanje glede prenove nabrežinskega placa ter predvolilno omizje slovenskih deželnih kandidatov na temo “Skupna lastnina in bodočnost jusov in srenj v naši pokrajini”. V programu je sedaj izvedba praznika vaškega zavetnika sv. Roka ter tradicionalenga srečanja, ki se odvija na Martinčevi domačiji v Stari vasi.
O vseh pobudah in aktivnostih bo govora na spletni strani jus.nabresina.it, prav tako pa na novem sedežu na Placu št. 103 (nad Knjigarno Terčon), kjer bodo jusarski odborniki tedensko na razpolago vaščanom in članom za pogovor, soočanja in svetovanja.
Izčrpnemu predsenikovemu poročilu je sledilo poročilo Nadzornega Odbora in predstavitev obračuna za leto 2012. Vsi trije akti so bili soglasno odobreni, ravno tako kot sprejem novih članov v Upravni Svet in v jusarsko organizacijo.
Pred razpravo so s krajšnim pozdravom posegli gostje, občinski odbornik Andrej Cunja, občinski svetnik Edvin Forčič, novi deželni svetnik Stefano Ukmar in predsednik Agrarne Skupnosti Vremec. Sledila je razprava, med katero je spregovoril tajnik Damian Pertot ter nakazal nekatere nerešene točke v jusarskem upravljanju in težave v odnosu Jus-Občina, upajoč v čimprejsne rešenje oz. konstruktivno sodelovanje ter v čim številčnejso pomoč s strani članov Jusa.
Predsednik je na koncu povzel nekaj ključnih točk razprave, med katerimi izstopa dejstvo, da bo v bodočnosti Jus kril vlogo podaljšane roke občinske uprave, zlasti glede na težave in omejitve s katerimi se le ta sooča.

Read More

OBVESTILO O SKLICU REDNEGA OBČNEGA ZBORA

Posted on 09:31 in Novice | Comments Off on OBVESTILO O SKLICU REDNEGA OBČNEGA ZBORA

CENJENA ČLANICA, CENJENI ČLAN

 

Vljudno Vas  vabimo, da se udeležite rednega občnega zbora v drugem sklicanju, ki bo v petek,  7. junija 2013,  ob 20.00 uri v dvorani SKD Igo Gruden – Nabrežina, 89.

 

Dnevni red:

 

1)   Otvoritev rednega občnega zbora in izvolitev organov:  

a)   Tajnika

b)   volilne komisije

2)   Predsedniško poročilo o delovanju Jusa

3)   Predstavitev  obračuna za leto 2012

4)   Poročilo Nadzornega odbora

5)   Pozdrav gostov

6)   Sprejem novih članov Upravnega Sveta in Nadzornega odbora;

7)   Sprejem novih članov

8)   Odpis članov

9)   Razprava in odobritev predsedniškega poročila in odobritev obračuna za leto 2012

10) Razno

 

PO OBČNEM ZBORU SLEDI DRUŽABNOST.

 

JUS NABREŽINA

Predsednik

WALTER PERTOT

 

 

Ob tej priložnosti naprošamo člane, da poravnajo članarino za leto 2013, ki znaša 25,00 evrov, kot soglasno sprejeto na rednem občnem zboru dne 29. aprila 2011.

Članarino lahko poravnate tudi na  Zadružni Kraški Banki-ZKB v Nabrežini ali Sesljanu : IBAN : IT 73 Q 08928 36460 010000028115. 

Read More

Majske prireditve v Občini Devin-Nabrežina

Posted on 14:21 in Novice | Comments Off on Majske prireditve v Občini Devin-Nabrežina

e-novice Urada za javno šolstvo, kulturo, šport, mlade, turizem, U.O.J. in evropske projekte občine Devin Nabrežina 

Objavili smo program Majskih prireditev in program Praznika igre, športa in glasbe 2013, ki nam je posredoval Urad za odnose z javnostmi.

Presnamite si e-novice v PDF formatu:

E_novice_maj_2013_slo

Read More

Vremenska postaja v Nabrežini

Posted on 10:58 in Novice | Comments Off on Vremenska postaja v Nabrežini

Povezali smo na splet vremensko postajo, ki se nahaja v centru Nabrežine. Podatke si lahko ogledate v sekciji “News”, trenutno podatki so prikazani samo v angleščini.

Hitra povezava:

http://meteo.nabresina.it

Read More

Srečanje s političnimi kanditati v Grudnovi hiši

Posted on 09:37 in Novice | Comments Off on Srečanje s političnimi kanditati v Grudnovi hiši

Včeraj 13. Marca nabrežinski Jus je sklical srečanje s kandidati na bližnje deležne volitve. Sledi članek Primorskega dnevnika.

Trije slovenski kandidati ter večno vprašanje jusov in srenj
Potreben bi bil nov deželni zakon – Dve »jusarski filozofiji«: trd boj ali pragmatično dogovarjanje
Večer v prostorih SKD Gruden v Nabrežini v priredbi domačega jusa Kroma

Jusi in srenje, njihov pravni status ter težki odnosi z občinskimi in z deželno upravo so bile teme sinočnje predvolilne okrogle mize v prostorih SKD Gruden v Nabrežini. Srečanju s slovenskimi kandidati za deželni svet Igorjem Gabrovcem (Slovenska skupnost), Davidom Pericem (Levica, ekologija, svoboda) in Stefanom Ukmarjem (Demokratska stranka) so prisostvovali domačini, jusarji iz raznih vasi ter devinsko-nabrežinski občinski odborniki.
Predsednik nabrežinskega jusa Walter Pertot je poudaril, da jusi in srenje niso politične organizacije, potrebujejo pa politiko. Problematika uradnega priznanja jusov se po njegovi oceni negativno stopnjuje, čeprav obstajajo pozitivne izjeme – Kontovel, Boljunec in Nabrežina. »Naši odnosi z Občino Devin-Nabrežina so odlični, drugod pa so nedvomno zaznavne ovire in težave,« je dejal. Omenil je primera dolinske in openske srenje, ki kažeta na splošno nenaklonjenost javnih uprav do podpisovanja uradnih aktov.
Zgodovino upravljanja skupne lastnine in s tem povezanih sodnih bitk je obnovil predsednik Agrarne skupnosti Vladimir Vremec, ki je ponudil izhodišča za razpravo. Ob ugotovitvi, da je delovanje srenj v naših krajih zamrlo predvsem po vojni (zaradi spora med Titom in Stalinom, ki je razklal tukajšnje vasi), je Vremec poudaril, da so jusi del starodavnega prava. »Nepoučeni pravniki od nas zahtevajo, naj dokažemo, da smo lastniki, kar ni dopustno.« Jusarje je primerjal z amazonskimi Indijanci, ki so se uspešno borili proti naftnima velikanoma Chevron in Texaco, »pa še zemljiške knjige nimajo«. Zatrdil je, da če dogovarjanje ne bo mogoče (z Občino Trst doslej tega ni bilo), »bomo šli na Evropsko sodišče za človekove pravice. To bo še dolgo trajalo in bo šla mimo še ena generacija«.
Za Igorja Gabrovca je jusarski boj plemenit, »vsem moramo pojasniti, da to niso društva« in da je skupna lastnina neodtujljiva. Na tem ozemlju imamo različne situacije, a dokončne rešitve vsekakor še ni. Rešitev je po njegovem mnenju lahko samo v zakonu: deželni zakon obstaja, a ga je treba izboljšati. Lani je Gabrovec ob pomoči pravnih izvedencev predlagal popravek k zakonu za vzdrževanje deželnega pravnega reda, s katerim bi breme dokazovanja lastništva prešlo na občine. »Prepričali smo druge svetnike in odbornika De Anno, le-temu pa je normo zadnji hip toplo odsvetoval pravni urad Dežele,« češ da bi povzročila birokratske zaplete. Do glasovanja ni prišlo. Gabrovec je opozoril, da so vsi trije slovenski kandidati v istem zavezništvu. Bistveno drugače bo, če bo zmagal Tondo ali pa Grillovo Gibanje petih zvezd (prevedel ga je sicer kot »gibanje ščurkov«): »Če bomo mi v večini, bo seveda lažje.«
Davide Peric je priznal, da ni pravno podkovan, a zelo dobro pozna stvarnost jusov, ki jo v njegovem Štivanu doživlja prav vsak vaščan. Odnosi z Občino Devin-Nabrežina so dobri, tudi štivanski in medvejski jusarji pa so z vodovodom in elektrovodi izgubili veliko zemlje. Vprašanje pravne osebnosti zadeva neposredno odškodnine, ki ostanejo pogosto neizkoriščene. S tem denarjem pa bi lahko naredili marsikaj koristnega. Peric je poudaril, da ni prav, da se morajo jusi za vsako malenkost pogajati z Občino: »Dokler ne bo vprašanje rešeno, na podlagi zapisov v zemljiški knjigi, se ne moremo pogajati.«
Stefano Ukmar se s kontovelskim jusom ukvarja od leta 1996, letos bo po 10 letih zapustil mesto predsednika. Navedel je svoj primer dobre prakse. Na Kontovelu so pred leti izvedli obširno raziskavo in nato zahtevali priznanje pravne osebnosti. Sledili so zmage in porazi, pritožbe, razsodbe in danes je 20 jusov (začenši s kontovelskim) priznanih. Jus se je obrnil tudi na izkušenega profesorja v Trentu in uglednega odvetnika v Brescii, ki je spremljal težka pogajanja z Občino Trst (2002-2005). Na koncu je bil dosežek velik: »Občino Trst smo prepričali, da lastništvo ni razčiščeno, Občina pa je tako prvič v zgodovini in po 170-letnem sporu priznala, da ni lastnica teh zemljišč.« Sledil je sporazum, na podlagi katerega je Občini pripadlo 5% zemlje, jusu 23%, preostalih 72% pa je še pod vprašajem, vendar jih upravlja jus. To prinaša nezanemarljiv priliv denarja, ki ga jus vlaga v kontovelsko skupnost. Deželni zakon bi bil dobrodošel, »z rahlo drugačno filozofijo pa lahko dosežeš rezultate. Se ne strinjam s tem, da se bomo kregali še sto let,« je dejal Ukmar. (af)

Vir: Primorski dnevnik

Read More