Druženja in dejavnosti Jusa Nabresina Gemeinde

Praznovanje Sv. Roka 2013 pri Babčevih

Praznik Sv. Roka 2012

Praznik Sv. Roka 2011

Čiščenje ribiške poti

Pobiranje Suhljadi 17. Novembra 2012